Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12345

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 AG.271/11/20 Dostawa sprzętu serwerowego, laptopów, smartfonów oraz akcesorió... 2020-12-22 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-23 Zobacz
2 AG.271/10/20 Dostawa oprogramowania oraz odnowienie wsparcia i serwisu do sys... 2020-12-21 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-22 Zobacz
3 AG.271/09/20 Ubezpieczenie OC Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w ... 2020-12-17 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-17 Zobacz
4 AG.271/08/20 Kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Roln... 2020-12-03 10:00 przetarg nieograniczony 2020-12-10 Zobacz
5 AG.271/07/20 Dostawa artykułów biurowych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztw... 2020-08-18 10:00 przetarg nieograniczony 2020-08-20 Zobacz
6 AG.271/06/20 Najem i serwis urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek dla Wielkopo... 2020-07-28 10:00 przetarg nieograniczony 2020-07-31 Zobacz
7 AG.271/03/20 Dostawa stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk... 2020-08-07 10:00 przetarg nieograniczony 2020-06-26 Zobacz
8 AG.271/05/20 Odnowienie wsparcia i serwisu systemu szyfrującego oraz moderniz... 2020-05-13 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-18 Zobacz
9 AG.271/04/20 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Ośrodk... 2020-04-17 10:00 przetarg nieograniczony 2020-04-22 Zobacz
10 AG.271/02/20 Dostawa samochodu dostawczego dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradz... 2020-01-24 10:00 przetarg nieograniczony 2020-02-05 Zobacz
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się