Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-04 11:44:11  dorotajg dorotajg

Zmieniono nazwę z 'Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat kaliski, teren gminy Gizałki' na 'Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat pleszewski, teren gminy Gizałki'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameDoradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat kaliski, teren gminy GizałkiDoradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat pleszewski, teren gminy Gizałki
2019-12-18 11:43:38 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-11-04 11:43:23  dorotajg dorotajg

Utworzono ofertę pracy 11131 o nazwie 'Doradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat kaliski, teren gminy Gizałki'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste11131
namepusteDoradca w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat kaliski, teren gminy Gizałki
shortpustedoradca - PZDR nr 7
fullpuste

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
zatrudni kandydata do pracy w charakterze

 

DORADCY

 

w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7,
w powiecie pleszewskim, teren gminy Gizałki

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie wyższe rolnicze (preferowane kierunki studiów: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub podyplomowych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS),
 • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem,
 • umiejętność przeprowadzania szkoleń, kursów dla rolników,
 • znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy w sporządzaniu wniosków i planów rolnikom ubiegającym się o środki pomocowe,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • doradztwo technologiczne,
 • doradztwo ekonomiczne,
 • pomoc w sporządzaniu wniosków i biznesplanów,
 • prowadzenie rachunkowości rolnej Polski FADN,
 • inne zadania wynikające z zakresu obowiązków.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • samodzielność w działaniu,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • pracę na pełen etat.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata dokumenty: klauzula informacyjna dot. rekrutacji pracowników oraz oświadczenie o udostępnieniu Państwa danych osobowych do celów rekrutacji (oba dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „doradca – PZDR nr 7, powiat pleszewski” w terminie do 16.12.2019 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat pleszewski (adres: Marszew 25, 63-300 Pleszew) lub przesłać na adres email: pleszew@wodr.poznan.pl.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie luz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

joboffertype_idpuste2
educationpuste3
user_idpuste2023034
resource_idpuste1528
language_idpuste1
occupationpustedoradca – teren gminy Gizałki, powiat pleszewski
emailpustepleszew@wodr.poznan.pl
phonepuste62 742 7359
deadlinepuste2019-12-16
publishfrompuste2019-11-04
publishtopuste2019-12-17
slugpustedoradca-w-powiatowym-zespole-doradztwa-rolniczego-nr-7-powiat-kaliski-teren-gminy-gizalki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się