Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-15 12:20:41  dorotajg dorotajg

Utworzono artykuł 264272 o nazwie 'Wykonanie usługi cateringowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste264272
user_idpuste2023034
resource_idpuste1528
namepusteWykonanie usługi cateringowej
category_idpuste21756
language_idpuste1
shortpusteAG.230.C.30.19
fullpuste

Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00.

publishfrompuste2019-10-15 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykonanie-uslugi-cateringowej
2019-10-15 12:20:41  dorotajg dorotajg

Pole slug zmieniło wartość z 'wykonanie-uslugi-cateringowej' na '264272_wykonanie-uslugi-cateringowej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugwykonanie-uslugi-cateringowej264272_wykonanie-uslugi-cateringowej
2019-10-31 12:13:22  Marek Derkacz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Treść zapytania, formularz oferty oraz wz&oacute;r umowy są dostępne w&nbsp;załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ofertę cenową należy złożyć</strong> w&nbsp;nieprzekraczalnym terminie <strong>do 21.10.2019&nbsp;r. do&nbsp;godz.&nbsp;10.00.</strong></p>' na '<p> Treść zapytania, formularz oferty oraz wz&oacute;r umowy są dostępne w&nbsp;załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ofertę cenową należy złożyć</strong> w&nbsp;nieprzekraczalnym terminie <strong>do 21.10.2019&nbsp;r. do&nbsp;godz.&nbsp;10.00.</strong></p> <table border="0" cellpadding="7" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <u>Aktualizacje ogłoszenia:</u></td> </tr> <tr> <td> 31.10.2019</td> <td> <strong>W&nbsp;załączniku udostępniono ogłoszenie o&nbsp;zawarciu umowy.</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00.

Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00.

Aktualizacje ogłoszenia:
31.10.2019 W załączniku udostępniono ogłoszenie o zawarciu umowy.

 

2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Pole full zmieniło wartość z '<p> Treść zapytania, formularz oferty oraz wz&oacute;r umowy są dostępne w&nbsp;załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ofertę cenową należy złożyć</strong> w&nbsp;nieprzekraczalnym terminie <strong>do 21.10.2019&nbsp;r. do&nbsp;godz.&nbsp;10.00.</strong></p> <table border="0" cellpadding="7" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <u>Aktualizacje ogłoszenia:</u></td> </tr> <tr> <td> 31.10.2019</td> <td> <strong>W&nbsp;załączniku udostępniono ogłoszenie o&nbsp;zawarciu umowy.</strong></td> </tr> </tbody> </table> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Treść zapytania, formularz oferty oraz wz&oacute;r umowy są dostępne w&nbsp;załącznikach.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Ofertę cenową należy złożyć</strong> w&nbsp;nieprzekraczalnym terminie <strong>do 21.10.2019&nbsp;r. do&nbsp;godz.&nbsp;10.00.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="7" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <u>Aktualizacje ogłoszenia:</u></td> </tr> <tr> <td> 31.10.2019</td> <td> <strong>W&nbsp;załączniku udostępniono ogłoszenie o&nbsp;zawarciu umowy.</strong></td> </tr> </tbody> </table>'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00.

Aktualizacje ogłoszenia:
31.10.2019 W załączniku udostępniono ogłoszenie o zawarciu umowy.

 

Treść zapytania, formularz oferty oraz wzór umowy są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2019 r. do godz. 10.00.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
31.10.2019 W załączniku udostępniono ogłoszenie o zawarciu umowy.
2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Załączono plik 642990

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2515581
user_idpuste2023034
fobject_idpuste642990
resource_idpuste1528
modelpusteArticle
foreign_idpuste264272
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Załączono plik 642991

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2515582
user_idpuste2023034
fobject_idpuste642991
resource_idpuste1528
modelpusteArticle
foreign_idpuste264272
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Załączono plik 642992

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2515583
user_idpuste2023034
fobject_idpuste642992
resource_idpuste1528
modelpusteArticle
foreign_idpuste264272
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Załączono plik 642993

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2515584
user_idpuste2023034
fobject_idpuste642993
resource_idpuste1528
modelpusteArticle
foreign_idpuste264272
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-10-31 22:59:54  dorotajg dorotajg

Załączono plik 653520

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2515585
user_idpuste2023034
fobject_idpuste653520
resource_idpuste1528
modelpusteArticle
foreign_idpuste264272
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się