Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
AG.271/10/20 Dostawa oprogramowania oraz odnowienie wsparcia i serwisu do systemów użytkowanych przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
Przedmiot zamówienia
Dostawa oprogramowania oraz odnowienie wsparcia i serwisu do systemów użytkowanych przez WODR  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  
Data publikacji od
2020-12-11  
Data publikacji do
2025-12-31  
Termin składania ofert
2020-12-21 10:00  
Cpv
48210000-3 Pakiety oprogramowania dla sieci
48620000-0 Systemy operacyjne
48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego
72250000-2 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są dostępne poniżej w części „Załączniki”.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
15.12.2020 W załączniku udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (plik 15-12-2020_pytania-i-odpowiedzi.pdf).
21.12.2020 W załączniku udostępniono informację z otwarcia ofert.
22.12.2020 W załączniku udostępniono informację o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Załączniki

  ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 251,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  siwz.pdf 834,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalaczniki_do_siwz.zip 3,44 MB (zip) szczegóły pobierz
  15-12-2020_pytania-...dpowiedzi.pdf 294,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 417,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybor-ofert_informacja.pdf 691,1 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się