Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
AG.271/08/20 Kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowe ubezpieczenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  
Data publikacji od
2020-11-20  
Data publikacji do
2025-12-31  
Termin składania ofert
2020-12-03 10:00  
Cpv
66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66516000-0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
 

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są dostępne poniżej w części „Załączniki”.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
23.11.2020 W załącznikach udostępniono modyfikację zapisów SIWZ i załącznik 7.5 do opisu przedmiotu zamówienia.
25.11.2020 W załącznikach udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (plik pytania-odp_25-11-2020.pdf) i załącznik nr 2 do SIWZ.
26.11.2020 W załączniku udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (plik pytania-odp_26-11-2020.pdf).
27.11.2020 W załączniku udostępniono odpowiedzi na zadane pytania (plik pytania-odp_27-11-2020.pdf).
03.12.2020 W załączniku udostępniono informację z otwarcia ofert.
04.12.2020 W załączniku udostępniono zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 3.

Załączniki

  ogloszenie-o-zamowieniu.pdf 375,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  siwz.pdf 505,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalaczniki.zip 15,89 MB (zip) szczegóły pobierz
  modyfikacja-siwz_23-11-2020.pdf 250,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal_7-5_do-opz_23-11-2020.pdf 951,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania-odp_25-11-2020.pdf 911,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-2_do-siwz_25-11-2020.xlsx 25,26 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal-2_do-siwz_25-11-2020.pdf 626,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania-odp_26-11-2020.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania-odp_27-11-2020.pdf 280,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja-z-otwarcia-ofert.pdf 234,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uniewaznienie_czesc-3.pdf 235,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się