Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
AG.271/04/20 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  
Data publikacji od
2020-04-03  
Data publikacji do
2025-12-31  
Termin składania ofert
2020-04-17 10:00  
Cpv
64200000-8 Usługi telekomunikacyjne
 

Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami są dostępne poniżej w części „Załączniki”.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
07.04.2020 W załączniku (odpowiedzi_07-04-2020.pdf) udostępniono odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.
08.04.2020 W załączniku (odpowiedzi_08-04-2020.pdf) udostępniono odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.
14.04.2020 W załączniku udostępniono informację o przedłużeniu terminu składania ofert.
15.04.2020 W załączniku (odpowiedzi_15-04-2020.pdf) udostępniono odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ, modyfikację zapisów SIWZ wraz z załącznikami.
21.04.2020 W załączniku udostępniono informację z otwarcia ofert.
22.04.2020 W załączniku udostępniono informację o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Załączniki

  ogloszenie.pdf 390,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  siwz.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zalaczniki.zip 6,94 MB (zip) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_07-04-2020.pdf 298,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_08-04-2020.pdf 290,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedluzenie_termin...nia-ofert.pdf 243,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odpowiedzi_15-04-2020.pdf 3,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  modyfikacja-siwz_15-04-2020.pdf 257,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-nr-1_15-04-2020.pdf 623,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-nr-5_15-04-2020.xlsx 57,15 KB (xls) szczegóły pobierz
  zal-nr-5_15-04-2020.pdf 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-nr-8_15-04-2020.pdf 369,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  otwarcie-ofert_informacja.pdf 243,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wybor-ofert_informacja.pdf 499,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się