Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Stanowisko
pracownik gospodarczy  
E-mail
pleszew@wodr.poznan.pl  
Telefon
62 742 7359  
Fax
 
Data składania
2019-12-16  
Data wygaśnięcia
2019-12-17  
Tagi
 
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Gmina
Poznań-Grunwald
Miasto
Poznań-Grunwald  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
zatrudni kandydata do pracy w charakterze

 

PRACOWNIK GOSPODARCZY

 

w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego nr 7,
w powiecie pleszewskim

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie zawodowe,
 • znajomość zagadnień związanych z rolnictwem,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B, T.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • obsługa bieżąca urządzeń grzewczych w kotłowni budynku administracyjnego,
 • obsługa bieżąca urządzeń systemu „szarej wody”,
 • prace gospodarcze w otoczeniu budynków biurowych, na terenach wystawowych i poletkach doświadczalnych,
 • bieżące utrzymanie terenów zielonych na obszarze obiektów,
 • naprawa oraz konserwacja pomieszczeń oraz urządzeń według dyspozycji przełożonych,
 • inne zadania wynikające z zakresu obowiązków.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • samodzielność w działaniu,
 • pracę w ambitnym zespole,
 • pracę na pełen etat.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata dokumenty: klauzula informacyjna dot. rekrutacji pracowników oraz oświadczenie o udostępnieniu Państwa danych osobowych do celów rekrutacji (oba dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „prcownik gospodarczy – PZDR nr 7, powiat pleszewski” w terminie do 16.12.2019 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego nr 7, powiat pleszewski (adres: Marszew 25, 63-300 Pleszew) lub przesłać na adres email: pleszew@wodr.poznan.pl.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie luz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się