Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Stanowisko
specjalista ds. stron internetowych  
E-mail
wodr@wodr.poznan.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-11-20  
Data wygaśnięcia
2020-11-21  
Tagi
 
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Gmina
Poznań-Grunwald
Miasto
Poznań-Grunwald  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:

 

specjalista ds. stron internetowych

 

Miejsce pracy: ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

 

 

Szukamy osoby do Działu Teleinformatyki, która posiada następujące cechy osobowości:

 • z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy,
 • jest dokładna i nastawiona na wysoką jakość wykonywanych zadań,
 • jest kreatywna, ma poczucie estetyki i dba o szczegóły,
 • jest samodzielna w wykonywaniu podstawowych, rutynowych zadań,
 • chętnie się uczy i chce się rozwijać,
 • potrafi przekazywać swoją wiedzę innym pracownikom,
 • jest otwarta, komunikatywna i umie efektywnie pracować w zespole;
 • jest odporna na stres i potrafi pracować pod presją czasu.

W zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji wymagamy:

 • wykształcenia wyższego ze specjalizacją edytorską mediów elektronicznych lub z zakresu komunikacji elektronicznej,
 • znajomości w stopniu co najmniej dobrym programów biurowych pakietu MS Office,
 • umiejętności pisania i analizy tekstów,
 • bezbłędnego posługiwania się językiem polskim,
 • znajomości HTML, CSS i zasad zarządzania treścią w dowolnym systemie CMS,
 • umiejętności korzystania z zasobów Internetu,
 • posiadania czynnego prawa jazdy kategorii B (mile widziana kategoria B+E),
 • gotowości do samodzielnych wyjazdów służbowym autem.

Ponadto zwiększysz swoją szansę na zatrudnienie, jeśli:

 • interesujesz się zagadnieniami związanymi z rolnictwem,
 • masz doświadczenie w prowadzeniu serwisu internetowego i/lub społecznościowego,
 • znasz zagadnienia marketingu internetowego,
 • obsługujesz system zarządzania treścią Joomla,
 • obsługujesz programy graficzne,
 • znasz przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej, dostępności stron internetowych podmiotów publicznych i prawa autorskiego,
 • posiadasz certyfikaty potwierdzające znajomość wyżej wymienionych zagadnień.

Pracując z nami będziesz realizować następujące zadania:

 • przygotowywać i publikować we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi artykuły, informacje i różnego typu publikacje elektroniczne na stronach internetowych, intranetowych, BIP i społecznościowych,
 • modernizować zamieszczone na stronach informacje w celu zapewnienia ich aktualności,
 • kontrolować poprawność materiałów przeznaczonych do publikacji w Internecie,
 • dbać o wizualny sposób prezentacji treści na stronach,
 • wykonywać korektę językowo-stylistyczną gotowych tekstów i dbać o ich logiczną konstrukcję,
 • przygotowywać w celu publikacji w Internecie zdjęcia, grafiki, banery,
 • współuczestniczyć w pracach związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi i funkcjonalności mających na celu podniesienie jakości stron oraz dostosowanie stron do oczekiwań użytkowników,
 • na podstawie dostarczonych materiałów szkoleniowych przygotowywać kursy e-learningowe,
 • w ramach Elektronicznej Platformy Świadczenia Usług przygotowywać dla klientów newsletter,
 • pomagać innym pracownikom w przygotowaniu materiałów przeznaczonych do publikowania w Internecie, prowadzić szkolenia dla pracowników z tego zakresu,
 • wykonywać prace administracyjno-biurowe w Dziale Teleinformatyki,
 • realizować wyjazdy służbowe w ramach wykonywanych obowiązków.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w stałych godzinach pracy (czasami wyjazdy służbowe),
 • możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę,
 • świadczenia socjalne: ubezpieczenie grupowe i wczasy pod gruszą.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się praktyczny test kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata dokumenty: klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników oraz oświadczenie o udostępnieniu Pana/Pani danych osobowych do celów rekrutacji (oba dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „specjalista ds. stron internetowych” w terminie do 20.11.2020 r. na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań lub przesłać na adres email: wodr@wodr.poznan.pl.

 

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się