Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na okres próbny  
Stanowisko
informatyk ds. systemów IT  
E-mail
wodr@wodr.poznan.pl  
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-11-20  
Data wygaśnięcia
2020-11-21  
Tagi
 
Województwo
WIELKOPOLSKIE  
Powiat
Poznań  
Gmina
Poznań-Grunwald
Miasto
Poznań-Grunwald  
Ulica
ul. Sieradzka  
Numer budynku
29  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
poszukuje kandydata/kandydatkę na stanowisko:

 

informatyk ds. systemów IT

 

Miejsce pracy: ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań

 

 

Szukamy osoby do Działu Teleinformatyki, która posiada następujące cechy osobowości:

 • z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy,
 • jest dokładna i nastawiona na wysoką jakość wykonywanych zadań,
 • posiada umiejętność analitycznego myślenia i szukania rozwiązań zgłaszanych problemów,
 • potrafi przewidywać skutki wprowadzania zmian,
 • jest samodzielna w wykonywaniu podstawowych, rutynowych zadań,
 • chętnie się uczy i chce się rozwijać,
 • potrafi przekazywać swoją wiedzę innym pracownikom,
 • jest otwarta, komunikatywna i umie efektywnie pracować w zespole,
 • jest odporna na stres i potrafi pracować pod presją czasu.

W zakresie posiadanej wiedzy i kwalifikacji wymagamy:

 • wykształcenia informatycznego lub technicznego w stopniu wyższym,
 • praktycznej znajomości budowy, projektowania i wdrażania systemów informatycznych,
 • znajomości relacyjnych baz danych,
 • znajomości technologii webowych i mobilnych,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • projektowania systemów IT.

Ponadto zwiększysz swoją szansę na zatrudnienie, jeśli:

 • masz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • opracowałeś samodzielnie lub w zespole aplikacje webowe lub mobilne,
 • uczestniczyłeś w projektach projektowania, budowy lub wdrażania systemów informatycznych,
 • posiadasz doświadczenie w dziedzinie cyfryzacji rolnictwa,
 • posiadasz prawo jazdy kategorii B,
 • posiadasz certyfikaty potwierdzające znajomość wyżej wymienionych zagadnień.

Pracując z nami będziesz realizować następujące zadania:

 • wdrażanie nowego oprogramowania dziedzinowego, to jest doradczego i rolniczego,
 • serwis oprogramowania,
 • projektowanie i opracowywanie oprogramowania wspomagającego pracę firmy oraz procesów w rolnictwie,
 • administracja bazami danych,
 • prowadzenie systemu stacji meteorologicznych,
 • opracowywanie, testowanie i wdrażanie systemów wspomagania decyzji,
 • prowadzenie i uaktualnianie systemów wspomagania decyzji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pracę w stałych godzinach pracy,
 • uczestnictwo w ciekawych projektach,
 • możliwość zdobywania doświadczenia i rozwoju zawodowego,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę,
 • świadczenia socjalne: ubezpieczenie grupowe i wczasy pod gruszą.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydatów spełniających wymagania formalne zawiadomimy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej odbędzie się praktyczny test kompetencji.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • stwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata dokumenty: klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników oraz oświadczenie o udostępnieniu Pana/Pani danych osobowych do celów rekrutacji (oba dokumenty znajdują się na stronie BIP Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w zakładce „Kariera w WODR” → „Warunki rekrutacji”).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „informatyk ds. systemów IT” w terminie do 20.11.2020 r. na adres: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań lub przesłać na adres email: wodr@wodr.poznan.pl.

 

Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się