2019-11-28

Ogłoszenie w celu oszacowania wartości zamówienia wykonania terenowych stacji meteorologicznych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystępuje do szacowania wartości zamówienia wykonania terenowych stacji meteorologicznych pn. „Zakup, dostawa, montaż i serwis 316 szt. stacji meteorologicznych służących monitorowaniu zjawisk meteorologicznych dla Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

 

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do ogłoszenia są dostępne poniżej w części „Załączniki”.

 

Szacowaną wartość zamówienia należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do piątku 13.12.2019 r. do godz. 14.00.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
09.12.2019 W załączniku (plik: odp-na-pytania_09-12-2019.pdf) udostępniono odpowiedzi na zadane pytania.
12.12.2019 W załączniku (plik: odp-na-pytania_12-12-2019.pdf) udostępniono odpowiedzi na zadane pytania.

Załączniki

  tresc-zapytania_28-11-2019.pdf 739,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-1_opz_28-11-2019.pdf 361,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-2_formularz-sza...8-11-2019.pdf 299 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-3_klauzula-informacyjna.pdf 192,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp-na-pytania_09-12-2019.pdf 928,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  odp-na-pytania_12-12-2019.pdf 356,81 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się