2018-03-23

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen Transporter T4

Treść ogłoszenia, formularz oferty, wzór umowy oraz zdjęcia samochodu są dostępne w załącznikach.

 

Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2018 r. godz. 10.00.

 

Aktualizacje ogłoszenia:
23.03.2018 W załączniku udostępniono informację o przedłużeniu terminu składania ofert.
11.04.2018 W załączniku udostępniono informację o wyborze oferty.

Załączniki

  ogloszenie.pdf 156,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-1_formularz-ofertowy.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal-1_formularz-ofertowy.pdf 145,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-2_umowa-wzor.pdf 153,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  01_vw-transporter.jpg 144,6 KB (jpg) szczegóły pobierz
  02_vw-transporter.jpg 265,61 KB (jpg) szczegóły pobierz
  04_vw-transporter.jpg 301,71 KB (jpg) szczegóły pobierz
  05_vw-transporter.jpg 228,23 KB (jpg) szczegóły pobierz
  03_vw-transporter.jpg 315,65 KB (jpg) szczegóły pobierz
  zmiana_terminu_skla...nia_ofert.pdf 640,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja_o_wyborze_oferty.pdf 451,18 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się