DRUKUJ
2017-07-06

Sposób załatwiania spraw

Interesanci przyjmowani są w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

 

Dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępcy dyrektora, przyjmują w sprawie skarg i wniosków dotyczących Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu raz w tygodniu w poniedziałek w godzinach 13.00-15.00 w siedzibie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29.

 

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, osoby wyżej wymienione przyjmują w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 13.00-15.00.